add Bulgarian translation
[icedeb.git] / chrome / locale / bg-BG / icedeb.dtd
1 <!ENTITY bts.label "Debian BTS">
2 <!ENTITY bts.tooltiptext "Запитване до системата за проследяване на проблеми на Дебиан">
3 <!ENTITY pts.label "Debian PTS">
4 <!ENTITY pts.tooltiptext "Запитване до системата за следене на пакети на Дебиан">
5 <!ENTITY deb.label ".deb info">
6 <!ENTITY deb.tooltiptext "Информация за пакет">