add backend API version setting to the profile details screen
[mobile-ledger.git] / app / src / main / res / values-bg / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!--
3   ~ Copyright © 2019 Damyan Ivanov.
4   ~ This file is part of MoLe.
5   ~ MoLe is free software: you can distribute it and/or modify it
6   ~ under the term of the GNU General Public License as published by
7   ~ the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8   ~ (at your opinion), any later version.
9   ~
10   ~ MoLe is distributed in the hope that it will be useful,
11   ~ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12   ~ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13   ~ GNU General Public License terms for details.
14   ~
15   ~ You should have received a copy of the GNU General Public License
16   ~ along with MoLe. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
17   -->
18
19 <resources>
20     <string name="title_activity_settings">Настройки</string>
21     <string name="pref_header_backend">Сървър</string>
22     <string name="pref_title_use_http_auth">Удостоверяване</string>
23     <string name="pref_description_use_http_auth_on">Използване на удостоверяване при свързване със сървъра</string>
24     <string name="pref_description_use_http_auth_off">Без използване на удостоверяване при свързване със сървъра</string>
25     <string name="pref_title_backend_url">Адрес на сървъра</string>
26     <string name="nav_reports_title">Справки</string>
27     <string name="nav_transactions_title">Движения</string>
28     <string name="action_settings">Настройки</string>
29     <string name="pref_title_backend_auth_user">Потребител</string>
30     <string name="pref_title_backend_auth_password">Парола</string>
31     <string name="title_activity_new_transaction">Нова трансакция</string>
32     <string name="new_transaction_account_hint">Сметка</string>
33     <string name="new_transaction_date_hint">днес</string>
34     <string name="msg_at_least_two_accounts_are_required">Задължително е използването на поне две сметки</string>
35     <string name="err_net_io_error">Мрежова грешка</string>
36     <string name="err_bad_backend_url">Неправилен адрес на сървър</string>
37     <string name="progress_connecting">Свързване…</string>
38     <string name="new_transaction_description_hint">Описание</string>
39     <string name="progress_N_accounts_loaded">Заредени са %d сметки</string>
40     <string name="account_summary_title">Сметки</string>
41     <string name="menu_hide_acc_condensed_title">Скриване</string>
42     <string name="menu_acc_view_transactions">Преглед на трансакциите</string>
43     <string name="menu_acc_summary_refresh_title">Обновяване</string>
44     <string name="err_net_error">Мрежова грешка</string>
45     <string name="menu_acc_summary_show_only_starred_title">Показване само на любимите</string>
46     <string name="action_reset_new_transaction_activity_title">Отначало</string>
47     <string name="interface_pref_header_title">Интерфейс</string>
48     <string name="pref_show_only_starred_off_summary">Списъкът на сметките съдържа всички сметки</string>
49     <string name="pref_show_only_starred_on_summary">Показват се само отбелязаните със звезда</string>
50     <string name="menu_acc_summary_cancel_selection_title">Отказ</string>
51     <string name="err_bad_auth">Грешно потребителско име или парола</string>
52     <string name="new_transaction_amount_hint">0,00</string>
53     <string name="transactions_last_update_label">Данни към:</string>
54     <string name="title_profile_list">Профили</string>
55     <string name="profiles">Профили</string>
56     <string name="title_profile_details">Данни за профила</string>
57     <string name="transaction_last_update_never">никога</string>
58     <string name="err_cancelled">Операцията е прекъсната</string>
59     <string name="title_activity_transaction_list">Трансакции</string>
60     <string name="err_http_error">Грешка в HTTP</string>
61     <string name="new_profile_title">Нов профил</string>
62     <string name="delete_profile">Изтриване на профила</string>
63     <string name="delete">Изтриване</string>
64     <string-array name="month_names">
65         <item>Януари</item>
66         <item>Февруари</item>
67         <item>Март</item>
68         <item>Април</item>
69         <item>Май</item>
70         <item>Юни</item>
71         <item>Юли</item>
72         <item>Август</item>
73         <item>Септември</item>
74         <item>Октомври</item>
75         <item>Ноември</item>
76         <item>Декември</item>
77     </string-array>
78     <string name="error_invalid_date">Грешна дата</string>
79     <string name="url_label">Адрес</string>
80     <string name="profile_name_label">Име на профила</string>
81     <string name="create_profile_label">Създаване на профил</string>
82     <string name="text_welcome">Добре дошли</string>
83     <string name="text_welcome_profile_needed">Първо трябва да се създаде профил за връзка с hledger-web</string>
84     <string name="err_profile_name_empty">Моля, въведете име на профила</string>
85     <string name="err_profile_url_empty">Моля, въведете адрес, например https://server/location</string>
86     <string name="err_profile_user_name_empty">Въвеждането на потребителско име е задължително когато се използва удостоверяване</string>
87     <string name="err_profile_password_empty">Паролата е задължителна</string>
88     <string name="posting_permitted">Позволяване на добавянето на нови трансакции</string>
89     <string name="send_crash_via">Изпращане на доклада чрез:</string>
90     <string name="crash_send_question">Желаете ли да изпратите доклад за грешката на автора? Това ще помогне за диагностициране и отстраняване на проблема. Докладът се изпраща по email, като имате възможност за преглед преди изпращане.</string>
91     <string name="crash_app_condensed_label">Срив</string>
92     <string name="btn_not_now">Не сега</string>
93     <string name="btn_send_crash_report">Изпращане…</string>
94     <string name="crash_app_label">Тестов срив</string>
95     <string name="crash_dialog_title">MoLe се срина</string>
96     <string name="crash_report_contents_label">Съдържание на доклада:</string>
97     <string name="profile_subitlte_read_only">(Само за преглед)</string>
98     <string name="menu_acc_summary_confirm_selection_title">Потвърждаване на избора</string>
99     <string name="menu_acc_summary_hide_selected_title">Скриване на маркираните сметки</string>
100     <string name="btn_show_report">Показване на доклада</string>
101     <string name="btn_select_label">Избор</string>
102     <string name="profile_color_label">Цвят на профила</string>
103     <string name="default_color_btn">По подразбиране</string>
104     <string name="btn_cancel">Отказ</string>
105     <string name="btn_ok">Добре</string>
106     <string name="profile_list_rearrange_handle_label">Манипулатор за промяна на подредбата</string>
107     <string name="color_label">Цвят</string>
108     <string name="pref_preferred_autocompletion_account_filter_hint" >Филтър при избор на предишна трансакция</string>
109     <string name="remove_profile_dialog_message">Потвърдете окончателното премахване на профила</string>
110     <string name="Remove">Премахване</string>
111     <string name="text_loading">Зареждане…</string>
112     <string name="err_invalid_url">Грешен или непълен адрес</string>
113     <string name="btn_color_picker_button">Бутон за избор на цвят</string>
114     <string name="insecure_scheme_with_auth">ВНИМАНИЕ: Използване на удостоверяване с несигурна схема на достъп</string>
115     <string name="zero_amount">0,00</string>
116     <string name="new_transaction_saving">Запазване…</string>
117     <string name="simulate_save_label">Симулиране на заявките за съхраняване</string>
118     <string name="simulate_save_condensed_label">Симул. съхр.</string>
119     <string name="simulation_label">СИМУЛАЦИЯ</string>
120     <string name="future_dates_180">До шест месеца</string>
121     <string name="future_dates_30">До един месец</string>
122     <string name="future_dates_365">До една година</string>
123     <string name="future_dates_60">До два месеца</string>
124     <string name="future_dates_90">До три месеца</string>
125     <string name="future_dates_all">Без ограничения</string>
126     <string name="future_dates_none">Без въвеждане на бъдещи дати</string>
127     <string name="profile_future_dates_label">Въвеждане на дати в бъдещето</string>
128     <string name="api_auto">Автоматично откриване</string>
129     <string name="api_html">Версия преди 1.14</string>
130     <string name="api_post_1_14">Версия 1.15 или по-нова</string>
131     <string name="api_pre_1_15">Версия 1.14.x</string>
132     <string name="profile_api_version_title">Версия на сървъра</string>
133
134 </resources>